dr Przemysław Klimek

3729

Nota biograficzna

Urodził się 1 lutego 1987r w Szczecinie. Dyplom w pracowni prof. Mariana Czapli. Pracuje na stanowisku asystenta w pracowni prof. Andrzeja Rysińskiego. Uprawia malarstwo i rysunek.
W latach 1996–2006 stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Brał udział w międzynarodowych plenerach w Altzella w Niemczech organizowanych przez Batuz Foundation.  W 1997r otrzymał stypendium ministra Kultury i Sztuki. W 2010 roku otrzymał nagrodę im. Barbary Ostaszewskiej za malarstwo pejzażowe. W 2011 roku otrzymał nagrodę im. Józefa Szajny. W 2014 roku otrzymał nagrodę im. Stefanii Światłowskiej.