dr Paweł Nocuń

3749

Nota biograficzna

Urodził się w 1971 r. w Warszawie. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1990–1993; następnie – na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zakończone w 1999r. dyplomem z wyróżnieniem. Obecnie pedagog na macierzystym Wydziale.

www.nocun.pl