dr hab. Marcin Chomicki

3493

Nota biograficzna

Ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2005) oraz asyriologię w Instytucie Orientalistycznym na Uniwersytecie Warszawskim (2000). Od 2004 pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni, w 2011 uzyskał stopień doktora sztuk pięknych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się sztuką w przestrzeni publicznej, malarstwem, fotografią, animacją 3D. Współzałożyciel i współprowadzący Galerię 2.0, która działała na ASP w Warszawie w latach 2009–2013. Mieszka i pracuje w Warszawie.