prof. Grzegorz Mroczkowski

4242

Nota biograficzna

Urodzony 1 maja 1966 r we Włocławku. 1981–1986 nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w latach 1989–1994. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Aneks pod kierunkiem prof. Edwarda Tarkowskiego w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego .W roku 1993 odbył staż, a od roku 1994 do dnia dzisiejszego, zatrudniony w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego w macierzystej uczelni.

W latach 2003–2008 zatrudniony w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Świętokrzyskim im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od roku 2008 zatrudniony w Instytucie Edukacji Artystycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W 2009 roku obrona przewodu habilitacyjnego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa . W tym samym roku otrzymuje tytuł profesora Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.