Północ – południe, wschód – zachód

Opublikowano 28 lutego 2023
w najbliższy piątek o godz. 1730 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się wernisaż wystawy studentów II Pracowni Rysunku dla studentów I roku zatytułowana "Północ-południe, wschód-zachód".
Wystawa jest efektem kilkuletniej już współpracy pracowni z Galerią Uniwersytetu Warszawskiego, jednak po raz pierwszy rysunki prezentowane będą w nowej lokalizacji.
 

UCZESTNICY

Martyna Andrzejuk
Nikola Banasik
Marcelina Cytryna
Katarzyna Efros
Katarzyna Ekielska
Kamila Gemzała
Piotr Januszko
Aleksandra Kamińska
Anna Laskowska
Anna Majewska-Karolak
Zuzanna Mazurek
Weronika Nędzusiak
Pamela Puchalska
Michalina Rokicka
Weronika Sołowej
Ash Stańczyk

Opieka dydaktyczna:
dr hab. Arkadiusz Karapuda
mgr Matylda Tracewska

 

 

Północ – południe, wschód – zachód to temat zadania semestralnego realizowanego w II Pracowni Rysunku dla I roku Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Zadanie polegało na indywidualnej interpretacji i rozwinięciu hasła tytułowego, a podczas jego realizacji autorki i autorzy mieli sięgnąć zarówno do własnych doświadczeń i skojarzeń, jak i bogatych odniesień kulturowych i kontekstów społecznych. Rysunkowa odpowiedź na zadanie mogła dotyczyć kwestii formalnych: kompozycji i jej napięć (góra, dół, lewa, prawa), jak i zagadnień literackich
i treściowych (geopolityka, historia, geografia, polityka, itd.), a także do relacji pomiędzy estetyką wschodu a estetyką zachodu oraz odwiecznych różnic pomiędzy surowością i powściągliwością północy a wdziękiem i zmysłowością południa. Prace mogły dotyczyć kierunków geograficznych i topografii, ale mogły też odnosić się do bardziej abstrakcyjnych pojęć i kontekstów. Zwróciliśmy również uwagę na paradoks północy, południa, wschodu i zachodu jako kierunków w odniesieniu do kuli ziemskiej, która, mając sferyczną powierzchnię, wydaje się zrównywać północ z południem i wschód z zachodem.

Powstały prace różnorodne stylistycznie i formalnie, odnoszące się zarówno do kierunków geograficznych jak i pór dnia, co można zauważyć zarówno w zastosowanym walorze (jasny / ciemny), oświetleniu narysowanych form (z lewej lub z prawej strony, od góry lub od dołu) jak i kolorze (gama ciepła / chłodna). Niektóre rysunki ujawniają narracyjny temperament ich autorek i autorów (portrety, scenki rodzajowe, przedstawienia symboliczne), inne znów skłaniają się ku abstrakcji lub są zapisem przebytej drogi - realnie lub w wyobraźni. Czasem artystki i artyści decydowali się przenieść na papier własne wspomnienia związane z konkretnymi miejscami lub osobami, innym razem nie wahali się czerpać z kultury popularnej. Niektóre prace wchodzą z nią w dyskurs polemiczny, inne są afirmatywne, w obu przypadkach ujawniając stereotypy kulturowe, społeczne i estetyczne dotyczące poszczególnych krajów czy regionów. Na wystawie zobaczymy prace inspirowane zarówno światem natury (ptaki, pejzaże w ujęciu tradycyjnym lub kartograficznym, żywioły, planety) jak i “portrety architektoniczne” odnoszące się do konkretnych lub wyimaginowanych budowli, osiedli lub mieszkań. Wachlarz tradycyjnych technik rysunkowych (ołówek, węgiel, tusz, kredki) w niektórych przypadkach wzbogacony został o kolaż czy monotypię.

Temat zadania, choć nie zostało to narzucone, skłaniał do stworzenia cyklu prac, najczęściej czterech. Powstały też interpretacje składające się trzech lub dwóch rysunków, a także kompozycje wieloelementowe. Z powodu ograniczeń ekspozycyjnych nie byliśmy w stanie zaprezentować tych realizacji w całości, a jedynie pojedyncze prace. Rysunki nie prezentowane na wystawie, dopełniające dany cykl, będzie można zobaczyć w galerii wirtualnej za pomocą kodu QR znajdującego się przy nazwisku autorki czy autora.

Arkadiusz Karapuda
Matylda Tracewska

Co, gdzie, kiedy

wystawa studentów II Pracowni Rysunku dla studentów I roku pt. "Północ-południe, wschód-zachód"

Kuratorka: Matylda Tracewska

Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28

3 - 29 marca 2023 g. 8.00 - 20.00

wernisaż: 3marca 2023, g. 1730

wystawa czynna w godz. 800 - 2000

 

plakat i identyfikacja wizualna wystawy: Katarzyna Ekielska