Arkadiusz Karapuda - THINK TWICE

Opublikowano 2 lutego 2023

THINK TWICE - Arkadiusz Karapuda

wernisaż: 3 lutego 2023 r. o godz. 1800

Galeria Sztuki Wozownia

ul. Ducha Św., Toruń

wystawę można oglądać: 03.02.2023 - 12.03.2023

Wystawa poświęcona jest malarstwu Arkadiusza Karapudy, artysty tworzącego obrazy, na które można, a nawet należy, patrzeć dwa razy i dwukrotnie myśleć. Raz o tekście, raz o wizerunku. O obrazie i o ramie, która nie jest ramą, tylko obrazem. O trompe l’oeil i czcionce Times New Roman. O (braku) relacji, która (nie) istnieje między pojęciem i rzeczą. A także między rzeczą i i jej wyobrażeniem. O rzeczywistości i złudzeniach. O nazywaniu te go, co si ę widzi, i postrzeganiu tego, co się nazwało. Malarstwo Arkadiusza Karapudy jest dialektycznym ćwiczeniem z jednoczesnego posiadania ciastka i zjadania go. Z czytania i oglądania bez odrywania oczu od obrazu. Jest poddane surowym
konceptualnym i formalnym rygorom, które artysta sam sobie narzucił by uzyskać praktycznie nieograniczoną swobodę manewru w budowaniu obrazu. Jest malarską maszyną, która opowiada o tym jak działa malarstwo, wprawione w dyskursywny ruch przez spojrzenie widza/widzki. Last, but not least, Karapuda dotyka na wystawie „Think twice” kwestii prawdy (w malarstwie i nie tylko). Czy obrazy są prawdziwe? Czy malarz mówi prawdę? Czy mówią je obrazy? Rozważania na temat prawdy w epoce po prawdzie, to ryzykowne przedsięwzięcie, nad którym należy się dwa razy zastanowić. Think twice.

kurator: Stach Szabłowski