MISZMASZ

Opublikowano 6 października 2022

Wystawa dydaktyczek i dydaktyków Wydziału Malarstwa podczas VII Biennale Mozaiki Współczesnej

RavennaMosaico 2022

8 października- 27 listopada 2022

Museo Diocesano, Galleria Della Molinella, Ravenna

Uczestnicy: Maciej Duchowski, Arkadiusz Karapuda, Jan Mioduszewski, Maja Kitajewska, Igor Przybylski, Elwira Sztetner, Matylda Tracewska

Kuratorzy: Matylda Tracewska, Giovanni Gardini

 

Miszmasz to polskie słowo pochodzenia niemieckiego używane w mowie potocznej dla określenia nieładu, zamętu, chaosu. Jednocześnie miszmasz oznacza także mieszaninę, połączenie różnych przypadkowych lub pozornie niepasujących do siebie rzeczy, są również osoby, które wręcz tłumaczą
miszmasz jako...mozaikę. Artyści i prace wyselekcjonowane na wystawę są bardzo różni i artystycznie od siebie odlegli.
Wystawa MISZMASZ będzie więc podróżą po różnych estetykach, różnych sposobach pracy z materią, różnych postawach intelektualnych.(..) W mozaice tradycyjnej proces twórczy odbywa się wahadłowo pomiędzy destrukcją (pocięciem materiału, który przez to w sposób nieodwracalny ulega zniszczeniu) a konstrukcją, czyli ponownym połączeniu materiału w całość według określonych reguł. U artystów zaprezentowanych na wystawie w Faenzie proces ten zachodzi jedynie w pojedynczych przypadkach. Są to raczej zbieracze, kolekcjonerzy i amatorzy niewielkich elementów, którzy gromadzą je, czasem jednorazowo na potrzeby określonego projektu, ale nierzadko także latami, a następnie posługują się nimi do stworzenia większej całości według założonej przez siebie logiki.(...) Do tego dochodzi aspekt czasu, nakład pracy i repetytywność gestu, które również artystycznie nas łączą.
Dlatego dla mnie mozaika to przede wszystkim sposób patrzenia i istnienia w świecie.

Matylda Tracewska

 

Materiały graficzne: Paulina Derecka