PRZEBŁYSKI // Hubert Dolinkiewicz "Pejzaż metafizyczny"

Opublikowano 28 czerwca 2022

"Pejzaż metafizyczny" Huberta Dolinkiewicza to kolejna wystawa Twórców Prześwitu, realizowana w ramach cyklu PRZEBŁYSKI. Zgodnie z koncepcją kuratorską dyrektorki artystycznej, Karoliny Kliszewskiej cykl prezentuje twórczość powstającą w przestrzeni Kolektywnej Instytucji Kultury Prześwit na Rynku Nowego Miasta przy ul. Freta 39 w Warszawie (dawne Le Madame).

“Pejzaż metafizyczny” to najobszerniejszy cykl malarski i rysunkowy Huberta Dolinkiewicza, realizowany konsekwentnie od 2019 roku. Niejednoznaczne w treści obrazy stawiają w centrum znak - obecny pojedynczo lub w rzędach, kształtowanych analogicznie do pism z użyciem tradycyjnego alfabetu. Twórczość Dolinkiewicza wykracza jednak daleko poza dosłowność i precyzyjność przekazu pisemnego, sięgając tym samym po treści z zakresu metafizyki i duchowości. To, co nieprzedstawialne znajduje dla siebie formę w bezczasowych przestrzeniach, które czerpiąc z estetyki surrealizmu i abstrakcji produkują nieuchwytne wrażenia, nastrój dziwności i niepokoju. Wrażeniowość tego malarstwa przełamują jednocześnie skrupulatnie wykreślone kompozycje, w których dominują piony. Subtelnym, ale i niezwykle wymownym zabiegiem artystycznym wydaje się zatem przekroczenie ograniczenia pejzażu, kompozycji tradycyjnie horyzontalnej. W "Pejzażu metafizycznym" odwołanie do rzeczywistości pozaziemskiej ma miejsce dzięki wykreślonej axis mundi - osi świata, która łączy to, co ludzkie z tym, co boskie. Czasem ustanawia ją wertykalna forma znaku, czasem promień schodzący z nieba. Sam znak to u Dolinkiewicza element wywiedziony najczęściej z “Księgi Znaków”, niekiedy symbol nawiązujący do tradycyjnych motywów ikonograficznych, innym razem kształt zaczerpnięty z aktywnej obserwacji otoczenia lub efekt przypadkowego gestu artysty wykonanego tuszem i węglem. Podobnie jak w interpretacjach teorii języka, znak wizualny zyskuje sens i znaczenie, dopiero w relacji z rzeczywistością, do której się odnosi. Każdy obraz z cyklu "Pejzaż metafizyczny" zaprasza tym samym do refleksji nad jego drugim, mniej oczywistym znaczeniem.

Tekst: Zosia Sałasińska

Kolektywna Instytucja Kultury PRZEŚWIT

Warszawa, ul.Freta 39

Wernisaż wystawy: 29.06.2022 (środa) o godzinie 19:00
Czas trwania : 29.06.2022 – 17.07.2022

Kuratorka cyklu Przebłyski: Karolina Kliszewska