7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH

Opublikowano 25 maja 2022

Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem! My jako, grupa SPLENDOR podejmując temat siedmiu grzechów głównych, wyszliśmy ze strefy komfortu. Budowanie tej wystawy, wymagało zmierzenia się z naszymi różnicami, z tym jaką role w naszych życiach odgrywa wiara i grzech. Mijanie się w punktach światopoglądowych, nie wadziło w skorzystaniu z tych rozbieżności i uczeniu się od siebie. Przygotowaliśmy barwną historie o grzechach, każdy z nas wylosował po jednym i ramach pokuty odpowiedział na pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. Zachęcamy do obejrzenia tej wystawy w dzień wernisażu przy muzyce na żywo zespołu @maki.trio . Będzie można również spotkać się z nami, pogadać i kupić nasze obrazy!