Relacje na gorąco

Opublikowano 19 maja 2022

Zapraszamy na wystawę pracowni prof. Antoniego Starowieyskiego i dr Michała Szuszkiewicza

Na wystawie Relacje na gorąco zobaczymy prace artystek i artystów, którzy starają się reagować na zmieniającą się rzeczywistość kształtując równocześnie swoje postawy artystyczne.
Zajmują się głównie pojęciem obrazu, który, choć w poszerzonym znaczeniu, można identyfikować jako malarstwo. Traktują przy tym malarstwo jako dziedzinę sztuki całkowicie współczesną, zdolną mierzyć się z aktualnymi problemami.
Nie znajdziemy tu jednak kroniki bieżących wydarzeń lecz przejmujący obraz relacji międzyludzkich, ale również relacji międzygatunkowych, relację z miejsc odosobnienia, a także reminiscencje utraconych relacji z bliskimi.
Czy fakt, że te nieraz osobiste refleksje pojawiają się w momencie, w którym nie możemy być pewni jutra, pomniejsza ich wagę, czy też - przeciwnie - czyni te kwestie bardziej palącymi?

Artyści, artystki:
Mateusz Brzozowski, Marcos Burgos, Alina Figiela, Anna Jankowicz, Korneliusz Kochan, Michał Łukasik, Aleksandra Nowicka, Aleksandra Ochońska, Sara Roczon, Patrycja Serweta, Wiktoria Wojciechowska, Zuzanna Zawłocka

Wernisaż 19.05.2022 17:00

Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Krakowskie Przedmieście 5