Kaja Kozon “Ten sam pierwiastek…”

Opublikowano 19 lipca 2021

Galeria im. Bolesława Biegasa

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Strażacka 5, 06-400 Ciechanów

Wernisaż: 8 lipca 2021r. o godz. 18:00

Wystawa otwarta do 8 sierpnia 2021r.

projekt plakatu - Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

projekt plakatu – Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Istotą mojego podchodzenia do malarstwa jak i instalacji jest bycie tym co robię. Tworzę w sposób umożliwiający odczuwanie dzieła jak czegoś żywego i jest to podejście A priori. W podejściu do tworzenia, opieram się na zwracaniu uwagi w głąb obecnej chwili i nawiązaniu dialogu z obrazem w taki sposób, by tworząc z nim porozumienie znajdować się na jednej płaszczyźnie wibracyjnej. Nie istnieje ja nie istnieję on. Jest obecność i działanie tworzące nowe. Będąc na takiej płaszczyźnie relacji, dostrzegam, że zawiera to pewien wspólny mianownik, zawierający się we wszystkim co nas otacza. Od człowieka, po rośliny. On narzędzi po słowa. (…)
Ten sam pierwiastek, można odnaleźć w ziarnku ryżu – tym co nie utrzymuje próby czasu. W prostopadłościanach i łodziach wykonanych ze stali, które wyrażają trwałość. W obrazach balansujących pomiędzy jednym, a drugim. W Każdej zaprezentowanej pracy istnieje wieloplanowość, a plany, stają się językiem mówiącym o świadomości i umyśle i próbie przejścia przez to co dane w sposób świadomy, poza interpretacjami. (…)
Poprzez wykonywane prace, poprzez bycie pośród tego co się jawi jak ujęte w nawias zjawisko – gotowe do zaobserwowania, mogę dzielić się pewnym doświadczeniem. Fizyczna zdolność do widzenia, słyszenia czy bycia jest czymś istotnym. Poprzez takie właśnie odczucia, poprzez zmysły- nasze ciało, możemy powracać do siebie. Myślę, że poprzez tworzenie, staram się pokazywać język naszej głęboko ukrytej bytności.

Kaja Kozon