WYSTAWA „DWIE PÓŁKULE” GRZEGORZA M. KOZERY

Opublikowano 5 lipca 2021

27.06- 31.08.2021

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Wystawa obrazów i kolaży autorstwa Kozery pokazywana w Muzeum Witolda Gombrowicza została wyodrębniona z jego cyklu Widzenie powtórne, który powstał dzięki stypendium Młoda Polska. Malarz jako stypendysta odbył podróż do Ameryki Południowej śladami Józefa Czapskiego, który w latach pięćdziesiątych zbierał tam datki na działalność paryskiej „Kultury”. Tym samym trafił też na Gombrowicza, z którym Czapski spotkał się w Argentynie w 1955 roku.
W swoich pracach Kozera zestawia ze sobą różne plany, zdjęcia, pocztówki, fragmenty znalezionych podczas podróży przedmiotów, biletów, zaproszeń czy reklam tworząc z jednej strony barwną opowieść o swojej podróży śladami Czapskiego i Gombrowicza, z drugiej dając osobisty komentarz do życia i twórczości artystów.

dr hab. Anna Spólna

Zapraszamy!
https://www.facebook.com/events/4309176649162414,
http://www.muzeumgombrowicza.pl/pl/aktualnosci/czytaj/380/opetani-literatura-koncert-voo-voo-i-spotkania-artystyczne