Semestr zimowy – nauczanie hybrydowe

Opublikowano 18 września 2020

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

w nadchodzącym semestrze zimowym Wydział Malarstwa będzie funkcjonował w systemie hybrydowym. Co do zasady zajęcia teoretyczne odbywać się będą w systemie on-line. Zajęcia praktyczne natomiast, w zależności od roku studiów, rodzaju przedmiotu i indywidualnych potrzeb, w systemie mieszanym: stacjonarnie, konsultacyjnie lub on-line.

Prosimy o śledzenie informacji dotyczących organizacji i obostrzeń sanitarnych na stronie www, w systemie Akademus, poczcie e-mail i na wydziałowej stronie Facebook.