“CZAS RZECZYWISTY” Mirosław Duchowski | Maciej Duchowski

Opublikowano 22 maja 2019


Wernisaż wystawy odbędzie się 31 maja 2019 r. o godzinie 1900

GALERII 18A , ul. Bracka 20B w Warszawie

Pałac w podwórku – wejście lewą klatką schodową

Wystawa czynna w dniach 01.06 – 14.06.2019

galeria jest otwarta w dniach 01-02.06 oraz 08-09.06.2019 w godzinach 14:00-20:00

w innych dniach zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu | tel: 514 839 332Czas rzeczywisty

Pojęcie„czas rzeczywisty”używane jest dziś przede wszystkim w kontekście refleksji nad mediami i oznacza bieżący potok zdarzeń przekazywany „na żywo” i „na gorąco”, bez możliwości edycji czy skrótów. Opisuje globalną transmisję telewizyjną, ale też intymną rozmowę telefoniczną. To ciąg niepowtarzalnych chwil – spontanicznych reakcji, pierwszych emocji i wyłaniania się znaczeń.

Wystawa wychodzi od tego pojęcia w kierunku poszukiwania głębszych znaczeń, innych warstw, bardziej nasyconego rozumienia tego, co rzeczywiste. W kierunku powiązania czasu z miejscem i materią. Tym samym wchodzi w dyskusję z kulturą cyfrowego zapośredniczenia, przetworzenia, wygładzania, kompresji, remiksu, przebodźcowania i manipulacji. Eksponowanych obiektów nie da się obejrzeć za pośrednictwem ekranu. To, co jest ich istotą, zanika w dokumentacji i ożywa dopiero w bezpośrednim kontakcie. Spojrzenie przesuwa się po krzywiznach wgłębień przypominających kształtem gałęzie i śledzi pulsujące struktury skłębionego okablowania. Ekspozycja Czas rzeczywisty przypomina, że oglądanie nie jest zredukowane do samego tylko odbierania bodźców wzrokowych, ale jest doświadczeniem kinetycznym – wiąże się z przemieszczaniem ciała odbiorcy, patrzeniem z bliska i z daleka, pod tym i pod innym kątem. Wymaga rzucania spojrzeń w różnych kierunkach, a czasem także dotyku.

Wspólna ekspozycja prac Mirosława i Macieja Duchowskich sytuuje się w opozycji do wszechogarniającej digitalizacji dóbr kultury. Prace obu artystów nie poddają się rejestracji – wchodzą w reakcje z kątem padania światła i punktem widzenia patrzącego, a także, jako fizyczne przedmioty, stawiają niemożliwy do udokumentowania opór: są ciężkie, ich przemieszczanie wymaga dźwigania, eksponowanie na ścianie grozi upadkiem i zniszczeniem. Swoją materialność zawdzięczają niezwykle długotrwałemu procesowi, cierpliwemu nanoszeniu materiałów aż do widocznego w dziełach nagromadzenia faktur. Tytułowy czas jak gdyby odkłada się w każdej warstwie i krzepnie na powierzchni obrazu: staje się czymś namacalnym, rzeczywistym właśnie. Bardziej trwałym niż transmisja „na żywo” – a przecież i nie martwym.

Sebastian Winkler


Prof. Mirosław Duchowski
Mirosław Duchowski (ur. 1948 r. w Gdańsku, zm. 2019 w Warszawie), uprawiał działalność artystyczną i teoretyczną w zakresie sztuk wizualnych oraz zajmował się projektowaniem architektury i innych form w przestrzeni publicznej. W latach 1989 – 2019 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie prowadził Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej, a wcześniej współpracował w tej pracowni z Ryszardem Winiarskim. Założyciel i dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Był autorem ok 120 projektów w przestrzeniach publicznych w Polsce, Niemczech, Szwecji, Holandii, Indiach. Projektował m. in.wnętrza stacji metra w Warszawie: stację Centrum (z Jasną Strzałkowską – Ryszką), Ratusz, Marymont i Stare Bielany. Był odpowiedzialny za rewitalizację wnętrz Dworca Wschodniego w Warszawie Autor 33 wystaw indywidualnych w Polsce i na świecie. Brał udział w ponad 100 znaczących wystawach zbiorowych. W swojej twórczości artystycznej łączył zainteresowanie ekologią z głębokim namysłem nad człowiekiem i jego ukrytą naturą.
Jak Pisał Roch Sulima: „Duchowski zdaje się niwelować dystans do tego, jak radziliśmy sobie poprzez sztukę z niewyrażalnym, z tajemnicą, z lękiem, niepewnością i niepokojem”.

dr hab. Maciej Duchowski
ur. 1981 w Warszawie. Artysta, malarz, posługujący się również fotografią i filmem, tworzy instalacje przestrzenne i dźwiękowe. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2000-2005. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof.Wiesława Szamborskiego. W latach 2006-2008 studia w Dutch Art Institute w Enschede, Holandia. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Adiunkt na Wydziale Malarstwa ASP
w Warszawie.
Wybrane wystawy indywidualne:
“Low-Fi”, Galeria Promocyjna, Warszawa, 2010
“Zakłócenia vol.2”, Galeria 2.0, Warszawa, 2012
“ON(…)OFF”, BWA Zielona Góra, 2012
“Noisecolours”, Galeria Wozownia, Toruń, 2012
“Trio”, Galeria XX1, Warszawa, 2014