Kaja Kozon “Niezależność”

Opublikowano 16 września 2018

tkanina – rysunek – malarstwo

 
21.09 – 22.10.2018
Wyszkowski Ośrodek Kultury “Hutnik”
ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków.
Kaja Kozon -studentka czwartego roku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Baja, Pracowni Rysunku prof. ASP Michała Borysa, Pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Doroty Grynczel. Przez wiele lat uczęszczała na zajęcia plastyczne Wyszkowskiego Ośrodka Kultury “Hutnik”

Wystawa indywidualna:
“Obecność”, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bielany m.st Warszawy, 2018

Wystawy zbiorowe: 
Wystawa „Moje Mazowsze” organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Kultury Obwodu Moskiewskiego oraz Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Moskwa 2011
Wystawa pokonkursowa „Artystyczne podwórko w dawnych granicach getta” Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”, Warszawa 2014
Wystawa poplenerowa „Dłużew 2016”, ASP Warszawa
Wystawa „Rysunek” w Centrum Informacji Im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa 2016
Wystawa poplenerowa „Stocznia 2” organizowana przez Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Europejskie Centrum Solidarności . Gdańsk 2017
Wystawa „Przerwa wakacyjna”, Galeria Salon Akademii, ASP Warszawa 2017
Wystawa Rysunku Pracowni dr hab. Michała Borysa, Centrum Łowicka, Warszawa 2018

Nagrody i wyróżnienia:
Nagrody za pierwsze miejsca w mazowieckich konkursach plastycznych “W Dolinie Bug”(2007) i “Mazowiecki pejzaż”(2008), WOK “Hutnik”
Wyróżnienie w VI Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym „Kulturomaniak” w kategorii plastyka, Mrozy (2012)
Drugie miejsce w konkursie plastycznym „Artystyczne podwórko w dawnych granicach getta” Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”(2014)
Drugą nagrodę w konkursie ”Paczka w kolorze sztuki” organizowanego przez firmę XBS group.(2015)
Wyróżnienie z Malarstwa i Rysunku przyznawane przez Radę Wydziału Malarstwa Warszawskiej ASP (2016) 
Stypendium Rektora przyznane dla najlepszych studentów za rok akademicki 2015/16 oraz 2016/17
Nagroda Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego dla najlepszego studenta pierwszego roku na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (2016)
Wyróżnienie z Tkaniny Artystycznej i Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych przyznawane przez Radę Wydziału Malarstwa Warszawskiej ASP (2017 i 2018)