konkurs “Ulica Themersonów”

Opublikowano 15 kwietnia 2018

Konkurs pod honorowym patronatem prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.

 

Regulaminkarta zgłoszeniowa , znajdują się na stronie internetowej Płockiej Galerii Sztuki http://plockagaleria.pl/pl/konkursy/details/article,832,1,1.html Patronat medialny nad konkursem sprawuje Fundacja Promocji Sztuki „Niezła Sztuka”.

Do udziału w Konkursie przyjmowane są prace dwuwymiarowe, wykonane w dowolnej technice rysunkowej (np. węgiel, ołówek, kredka, frotaż itp.) lub grafice warsztatowej (np. linoryt, drzeworyt, akwatinta itp.), w formacie nie większym niż 100 x 70 cm, a także scenorysy do wybranego fragmentu literackiego, wiersza lub filmu artystycznego Franciszki i Stefana Themersonów.

Cyfrowe reprodukcje zgłaszanych prac należy przesyłać na adres themersonowie@plockagaleria.pl do 14 maja 2018 r.