Żegnamy prof. Tomasza Żołnierkiewicza

Opublikowano 5 lutego 2018

 
Tomasz Żołnierkiewicz – urodzony 3 stycznia 1935 r. w Stołpcach nad Niemnem. W 1955 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. W latach 1955 – 1961 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowniach prof. Eugeniusza Arcta i Janusza Strzałkowskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Artura Nachta Samborskiego.W 1962 r. rozpoczął pracę na macierzystej uczelni jako asystent na Wydziale Malarstwa w Katedrze Problemów Malarstwa w Architekturze w pracowni prof. Stefana Gierowskiego oraz w pracowni Malarstwa Ściennego prof. Witolda Millera. W latach 1965 – 1968 był asystentem w Pracowni Malarstwa prof. Artura Nachta Samborskiego, a następnie w latach 1968 – 1970 w Pracowni Malarstwa u prof. Jana Wodyńskiego na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
Od 1 października 1970 r. wraca do Katedry Projektowania Problemów Malarstwa w Architekturze na Wydziale Malarstwa. Jest starszym asystentem w pracowni Jacka Sienickiego. Od 1 października 1971 r. adiunkt, a następnie docent. Od 1979 r. prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa. W 1991 r. zostaje profesorem nadzwyczajnym, a w 1999 r. profesorem zwyczajnym. W 2002 r. zostaje Kierownikiem Katedry Rysunku. W 2006 r. ostatecznie przechodzi na emeryturę. Uprawia różne techniki malarskie i graficzne.