“Wyrażanie niewyrażalnego. Mistycyzm w sztuce: literaturze, malarstwie, muzyce…”

Opublikowano 12 grudnia 2017

Jest nam niezmiernie miło zaprosić na konferencję “Wyrażanie niewyrażalnego. Mistycyzm w sztuce: literaturze, malarstwie, muzyce…”, organizowaną przez Wydział Malarstwa ASP w Warszawie i Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii UW.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 15 i 16 grudnia 2017, odpowiednio w Instytucie Romanistyki, przy ul. Dobrej 55 oraz w Sali Senatu, w budynku Rektoratu ASP, przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie.

 

Konferencji towarzyszy również wystawa malarstwa pt. “Niewyrażalne”, której otwarcie odbędzie się 15 grudnia br, o godz. 17.00 w Sali Senatu, w budynku Rektoratu ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

Na wystawie będzie można zobaczyć prace wybitnych polskich malarzy współczesnych – wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w których za pomocą treści, formy lub postawy twórczej ich autorzy zmagają się z zagadnieniem szeroko pojętego mistycyzmu. Wśród autorów prac odnajdziemy następujących twórców:

 

Stanisław Baj, Marcin Chomicki, Wojciech Cieśniewski, Marian Czapla, Stefan Gierowski, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Mirosław Duchowski, Jacek Dyrzyński, Mikołaj Dziekański, Dorota Grynczel, Łukasz Korolkiewicz, Tomasz Milanowski, Jarosław Modzelewski, Sylwester Piędziejewski, Jacek Sempoliński, Antoni Starowieyski, Artur Winiarski, Wojciech Zubala

 

Temat wystawy nawiązuje do konferencji upamiętniającej 100-lecie śmierci Léona Bloy, francuskiego pisarza i mistyka, która ma na celu pobudzić odbiorcę do refleksji nad życiem, stawiając pytania o relacje między materią a duchem, o możliwość opisania obrazem lub słowem spotkania z Absolutem. Konferencję organizują Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 
Serdecznie zapraszamy
 
 autor zdjęć: dr Paweł Nocuń