Geometria w dyskursie – dyskurs w geometrii

Opublikowano 20 września 2017

Mamy zaszczyt zaprosić na

3 Międzynarodową Konferencję Naukowo-Artystyczną

pt. “Geometria w dyskursie – dyskurs w geometrii”

współorganizowaną przez Wydział Malarstwa ASP w Warszawie. W konferencji biorą udział pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego wydziału. Zapraszamy również na imprezy towarzyszące konferencji:

 

oraz na koncert kameralny

Agata Kurzyk – wiolonczela

 
25 września 2017, godz. 17:30
w Galerii XS, Instytut Sztuk Pięknych
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Podklasztorna 117, 25-717 Kielce