Grzegorz Kozera, Jan Mioduszewski, Marta Paciejewska – “Šestsil”

Opublikowano 10 września 2017

Šestsil

 

Miejsce Projektów Zachęty, ul. Gałczyńskiego 3, Warszawa

02.09 – 29.10.2017

wt.-niedz. 12-20

artyści: Karolina Breguła, Grzegorz Kozera, Jan Mioduszewski, Marta Paciejewska, Iza Rogucka, Zo
kurator: Grzegorz Kozera
współpraca ze strony MPZ: Julia Harasimowicz
pod patronatem: Czeskie Centrum

Wystawa jest świadectwem zainteresowań artystów czeskim surrealizmem i wynikiem wizyty studyjnej w Pradze 29 listopada–3 grudnia 2016 roku. Oprócz bezpośredniego kontaktu z pracami czołowych przedstawicieli kierunku w kolekcjach muzealnych wyprawa miała na celu doświadczenie wyjątkowej atmosfery miasta, w której powstawały.

Choć oficjalnie Skupina Surrealistů v ČSR [Grupa Surrealistów w Republice Czechosłowackiej] została założona 21 marca 1934 roku w Pradze, jej powstanie poprzedzały inne interesujące lokalne zjawiska artystyczne, a głównie istniejący w latach 20. XX wieku kierunek literacki poetyzm. Wywarł on w tamtym czasie ogromny wpływ na liczne formy ekspresji, także wizualnej, utorował też drogę surrealizmowi. Czołowym jego przedstawicielem było powstałe w 1920 roku stowarzyszenie artystyczne Devětsil (dziewięćsił, lepiężnik). Tytuł wystawy w MPZ to skutek transformacji: dziewięćsił zmienił się w sześćsiła (czeskie: šestsil) z powodu liczby zaproszonych artystów. Grupa surrealistów była bardzo zróżnicowaną formacją artystyczną. Wybór twórców biorących udział w pokazie służyć miał osiągnięciu podobnej interdyscyplinarności, lecz w obecnym projekcie przeważają jednak artystki.

Ekspozycja jest efektem subiektywnego spojrzenia polskich współczesnych artystów na awangardową twórczość czeskich sąsiadów. Tak jak czescy surrealiści nie kopiowali bezrefleksyjnie surrealistów francuskich, również zaproszeni artyści nie powielają dosłownie praskich rozwiązań, lecz wchodzą z nimi w dialog twórczy. Wierzymy jednak, że podjęta próba, urzeczywistniony „czeski sen”, przyczyni się do nadrobienia wszystkich przespanych lat w kontaktach z tym środowiskiem i pobudzi do dalszych badań surrealistycznego fenomenu.̽

̽Tekst cytowany ze strony internetowej Zachęty- Narodowej Galerii Sztuki

Zapowiedź zdarzenia: fragment kolażu Marty Paciejewskiej pt: „Toyen jako nie-kobieta i nie-mężczyzna”

Reprodukcje wg. kolejności: 1. Marta Paciejewska 2. Jan Mioduszewski 3. Marta Paciejewska 4. Marta Paciejewska 5. Grzegorz Kozera 6. Zo 7. Jan Mioduszewski 8. Grzegorz Kozera 9. Iza Rogucka 10. Karolina Breguła