⚡️Hybrydy⚡️ – WYSTAWA Pracowni 55

Opublikowano 16 maja 2017

Wydział Malarstwa

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5

Wernisaż: 18.05.2017 (czwartek) g. 1630

Wystawa ujawnia hybrydowy charakter współczesnego życia. Tytułowe pojęcie odnosi się nie tylko do form cielesności i seksualności, ale również form myślenia obrazem, których poszukujemy, którym ulegamy lub którym stawiamy opór. Żyjąc w niestabilnym środowisku cyfrowym – świecie zmieniających się wartości, post-prawdy, wielokulturowości, współczesnej polityki, ekonomii, społecznych fermentów i ekologicznych zagrożeń, trudno jest zdefiniować otaczającą nas rzeczywistość, nadać jej wyraz czy znaleźć malarską formę i syntezę. Te wątki i problemy namierzają w swoich najnowszych pracach studenci pracowni rysunku 55 na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP.

Artyści: Marceli Adamczyk, Ainara Alkorta, Barbara Dziubasik, Marcin Jasik, Maja Olga Katelikova, Emese Kadar, Adrianna Konopka, Niwa Kohler, Katarzyna Kwiatkowska, Giuseppe Mulas, Josef Pilat, Alicja Drzymalska, Daniel Herrero Molinero, Carola Signori, Kamila Sipika, Karolina Szliwińska, Oktawia Winiarska

Zapraszamy!

____________________________________________________________________
⚡️Hybrids⚡️

EXHIBITION of Studio 55, Paweł Heban Bołtryk

Faculty of Painting

Academy of Fine Arts in Warsaw
ul. Krakowskie Przedmieście 5

Opening: 18.05.2017 ( Thursday) at 430 p.m

This exhibition reveals the hybrid character of contemporary life. The notion of the title refers not only to forms of embodiment and sexuality, but also to forms of thinking with pictures which we search, which seduce us or which we resist. Living in an unstable digital environment – the world of changing values, post-truth, multiculturalism, contemporary politics, economy, social ferments and ecological dangers, it is difficult to define the surrounding reality, to articulate it or to give it a painterly form and synthesis. These motifs and problems are addressed in the most recent works by students attending the drawing class no. 55 at the Painting Department of the Fine Arts Academy in Warsaw.

Participating artists: Marceli Adamczyk, Ainara Alkorta, Barbara Dziubasik, Marcin Jasik, Maja Olga Katelikova, Emese Kadar, Adrianna Konopka, Niwa Kohler, Katarzyna Kwiatkowska, Giuseppe Mulas, Josef Pilat, Alicja Drzymalska, Daniel Herrero Molinero, Carola Signori, Kamila Sipika, Karolina Szliwińska, Oktawia Winiarska.

Come and join us !