Pracownia gościnna Piotra Janasa

Opublikowano 7 lutego 2017

Pracownia Gościnna Piotra Janasa

 

W letnim semestrze 2016/2017 pracownię gościnną na Wydziale Malarstwa będzie prowadził Piotr Janas. Jest to znakomity malarz, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych wywodzący się z pracowni prof. Jerzego Tchórzewskiego. Twórczość Janasa jest przypisywana do nurtu neo-surrealistycznego. Jednak etykietowanie tego malarstwa o dużym ładunku ekspresji, pełnego niepokoju i egzystencjalnych pytań jest jak zwykle jedynie przybliżeniem. Płótna malarza często wywołują szok i dyskomfort odbiorców- nie brak w nich jednak specyficznego humoru i ironii. Humoru, który Karol Sienkiewicz nazwał „wisielczym”.

Piotr Janas tak formułuje ideę miejsca które chciałby stworzyć na Wydziale Malarstwa:

„Pracownia ma być rodzajem meeting pointu w którym spotkają się dwie perspektywy: początkowa i końcowa. Studentów może zainteresować suma moich doświadczeń artystycznych i doświadczeń współpracy z instytucjami kultury oraz prywatnymi galeriami w Polsce i za granicą, mnie ich witalność i nowe, inne spojrzenie na kwestie czysto artystyczne czy dotyczące artystycznych strategii które powinny uwzględniać rozwój technologiczny oraz dynamikę coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej i politycznej. Będziemy się starać, mam nadzieję, wspólnie, odnaleźć sens produkcji obrazów w świecie iPhonów, Googla i aplikacji Prisma.

Liczę, że uda się stworzyć wspólnie punkt wymiany idei. Żywy organizm pulsujący energią. Miejsce różniące się od kamienia leżącego w potoku, który jest mokry tylko z zewnątrz a suchy w środku.

Wiele będzie zależeć od samych studentów, od tego czego będą po mnie oczekiwać. Postaram się ich poznać jak najlepiej i dostosować program do ich potrzeb.”

Zajęcia w pracowni gościnnej będą odbywać się w piątki w godz. 1200-1600 w sali 70 w budynku Wydziału Malarstwa.

Zapisy od 13.02- na drzwiach pracowni będzie wywieszona lista.

Pracownia rozpoczyna działalność projekcją filmu „The Painter”, w środę 15.02 o godzinie 1200. Po filmie dyskusja.