Elwira Sztetner – CZŁOWIEK ZWIERZĘ

Opublikowano 7 grudnia 2016

czlowiek-zwierze-zaproszenie-do-internetu

Anatomiczna i neuroanatomiczna budowa kory mózgowej wszystkich ssaków jest niemal identyczna. Czy możliwe więc, że przy tak uderzającym podobieństwie nasz umysł różni się zasadniczo od umysłów innych zwierząt?
Czy człowiek tak blisko spokrewniony z innymi ssakami, jest jedynym zwierzęciem zdolnym do świadomego doświadczania i odczuwania?
Czy nasz mózg, mimo podobnej budowy, jest sprawniejszy, lepiej zorganizowany, wyjątkowy i dlatego jesteśmy mądrzejsi, a poziom naszej świadomości osiągnął wyżyny niedostępne dla innych gatunków?
A może jest odwrotnie? Może to przekonanie o naszej wyższości nad wszystkimi innymi stworzeniami karze nam poszukiwać naukowych dowodów na wyjątkowość ludzkiego umysłu. Podkreślać różnice między nami, a całą resztą świata przyrody.

Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi na niesprawiedliwość dominującej w naszej kulturze koncepcji hierarchicznego porządku, na którego szczycie stoi człowiek, a przepaść oddzielająca go od świata zwierząt jest nieprzekraczalna.

CZŁOWIEK ZWIERZĘ
To instalacja składająca się z cyklu haftów anatomicznych Elwiry Sztetner przedstawiających mózgi różnych gatunków ssaków i muzyki Edyty Bystroń zainspirowanej głosami zwierząt.
Hafty tworzone są w oparciu o rysunki anatomiczne, z zachowaniem skali 1:1 w stosunku do rzeczywistych rozmiarów mózgu danego gatunku.

Zastosowana technika haftu pozwalająca na uzyskaniu efektu reliefu, ograniczona, bliska bieli kolorystyka, neutralne tło, brak modelunku światłocieniowego, wszystko podporządkowane jest jednemu celowi; jak najwierniejszemu odzwierciedleniu budowy anatomicznej.
Prace zestawione są ze sobą bez żadnego klucza, porządku i hierarchii. Haft przedstawiający mózg ludzki nie jest w jakikolwiek sposób wyróżniony. Każde miejsce jest dla niego dobre w utopijnej demokracji gatunków.

PO WERNISAŻU ZAPRASZAMY NA ODCZYT DARIUSZA GZYRY – SZTUKA WSPÓŁCZESNA WOBEC ETYKI I DYSKURSU PRAW ZWIERZĄT