Łukasz MAJCHEROWICZ “IN STATU NASCENDI”

Opublikowano 25 sierpnia 2016

CENTRUM PROMOCJI KULTURY
W DZ. PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY
ZAPRASZA NA WYSTAWĘ

Łukasza Majcherowicza
“IN STATU NASCENDI”

wernisaż: 27.08.2016 r. (sobota), godz. 1800

wystawę można oglądać do 10.09.2016 r.

organizator:

Centrum Promocji Kultury
w Dz. Praga Południe
m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
www.cpk.art.pl