RYSUNEK – PRACOWNIA 67

Opublikowano 14 kwietnia 2016

Zapraszamy na wystawę:

RYSUNKU studentów z Pracowni prof. ASP Tomasza Milanowskiego
as. Elwiry Sztetner

WERONIKA ALBERSKA
ALICJA DRZYMALSKA
MARIA JAGŁOWSKA
ZUZANNA LITAWIŃSKA
JOLANTA MIKUŁA
AGNIESZKA PALIŃSKA
ZOFIA PAŁUCHA
LENA PROKOPCZYK
ADRIANNA SĘK
AGNIESZKA TRZCIŃSKA

Wernisaż 14.04.2016 godz. 1600
WYDZIAŁ MALARSTWA

Wystawę można oglądać do 28.04.2016

Szkic z natury, zapis myśli, idei, rysunek abstrakcyjny, realistyczny, wychodzący spod ręki artysty, naukowca, dziecka. Rysunek jest jednym z najbardziej uniwersalnych środków wypowiedzi. Leży u podstaw wszelkich dziedzin sztuk plastycznych, będąc ważnym elementem kształtowania akademickiego. Jest obecny w wielu innych obszarach działalności człowieka. Odnosi się do otaczającej rzeczywistości, a jednocześnie odzwierciedla myśli i stany emocjonalne. Niezależnie od powodów jego powstania może być rozpatrywany w kategoriach artystycznych.

Nikt dziś nie wątpi, że rysunek jest autonomicznym środkiem wypowiedzi artystycznej. Trudności pojawiają się dopiero przy próbie określenia, czym właściwie jest rysunek. Wymyka się on próbom ujęcia w definicje, które zawsze okazują się niepełne.

To wszystko staramy się uświadomić naszym studentom, zachęcając ich zarówno do wnikliwego studiowania natury, jak i do odwagi w poszukiwaniach niezależnej postawy artystycznej, nieskrępowanej ekspresji i eksplorowania granic.