Zanim Kwiaty Zakwitną

Opublikowano 9 kwietnia 2016

Zapraszamy na wystawę:

Zanim Kwiaty Zakwitną

Działanie twórcze studentów i doktorantów z ASP w Warszawie i ASP w Gdańsku w przestrzeni Parku im. Rydza Śmigłego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej.

wernisaż: 9 kwietnia 2016 r. o godzinie 1600

wystawa czynna do 9 maja 2016 r.

 

Akcja ZANIM KWIATY ZAKWITNĄ będzie mieć miejsce w Parku Marszałka Rydza Śmigłego na Solcu i za zadanie ma „przyspieszyć wiosnę” w świadomości twórców, okolicznych mieszkańców oraz przechodniów, a także okazać się dobrą motywacją do spędzenia wspólnie czasu i cieszenia się nadchodzącą wiosną wśród szarych jeszcze drzew i pustych ławek.

Szarość długiej nieśnieżnej zimy szybko zmierza ku końcowi, a na początku kwietnia, grupa studentów i doktorantów warszawskiej i gdańskiej ASP będzie starała się nie tylko ją pożegnać, ale przede wszystkim przyspieszyć przyjście wyczekiwanych wiosennych kolorów.

Głównym założeniem artystów jest stworzenie wioski, osady, żyjącej wspólnym życiem kompozycji obiektów, niejako jednego organizmu, zróżnicowanego, ale o elementach wspólnych.

Efekt współpracy stanowi ekspozycja prezentująca konstelacje kolorowych obiektów, spójnych ze sobą formalnie, ujednoliconych kolorystycznie, radosnych, przyciągających uwagę.

Obszar działania stanowić będzie oś centralna parku, która wyznacza główna aleja Księdza Józefa Stanka z czterema fontannami. Akcja rozpocznie się plenerowym otwarciem, a obiekty eksponowane będą przez miesiąc, ostatecznie spotykając się z kwitnięciem prawdziwych kwiatów i wiosennym zazielenianiem parku.

Artyści:
Marceli Adamczyk, Marcin Afrykański, Svitlana Bezko, Agnieszka Urszula Cioch, Anna Krzemińska, Zuzanna Litawińska, Anna Marczak, Patryk Różycki, Aleksandra Szczodry, Anna Szmuda, Anna Szymańska.

Kuratorzy:
Anna Krzemińska, Aleksandra Szczodry

Partnerzy wydarzenia:
Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Patroni medialni:
TVP Warszawa, TVP Kultura, Radio KAMPUS, Art Imperium, kulturaonline.pl, Kultura ZA Free

Link do wydarzenia na FB:
https://www.facebook.com/zanimkwiatyzakwitna

Fotorelacja na FB