Obraz. Struktura. Przestrzeń

Opublikowano 7 kwietnia 2016

Zapraszamy na wystawę:

Obraz. Struktura. Przestrzeń

Galeria działań, ul. Maco Polo 1
http://www.galeriadzialan.hg.pl/

otwarcie wystawy: 07.04.2016, czwartek, godz.1900
wystawa czynna od 08.04 do 16.05.2015, pon.-pt. w godz. 14-20

Obraz. Struktura. Przestrzeń
Tytuł wystawy jest próbą zakreślenia obszaru poszukiwań młodych twórców studiujących w  Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych. Krąg Pracowni, studenci i zespół artystów-pedagogów, zaprezentują najnowsze instalacje i obrazy w imielińskiej Galerii Działań pomiędzy 7 kwietnia a 16 maja 2016 roku.
„Pracownia Struktur” jest  jednym z filarów kształcenia ogólnoplastycznego na Wydziale Malarstwa w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracownią kieruje  prof. Jacek Dyrzyński . W skład zespołu dydaktycznego wchodzą  prof. Wiesław Łuczaj  i dr Jan Mioduszewski . Pracownia powstała w 1956 roku.  Autorem programu był prof. Roman Owidzki, abstrakcjonista,  twórca reliefów – uczestnik pierwszej wystawy w Galerii Foksal – znakomity pedagog warszawskiej ASP. Wykładany przedmiot początkowo nosił nazwę Kompozycja Brył i Płaszczyzn a od 1972 roku Wiedza o Działaniach i Strukturach Wizualnych.   
Dzisiejsza „Pracownia Struktur” może być traktowana jako laboratorium  poszukiwań związanych z instalacją, materiałem, kolorem i poszerzoną definicją obrazu. Pracownia stanowi istotny punkt odniesienia dla studentów Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP ze względu na przekaz modernistycznych tradycji obrazu-obiektu, reliefu malarskiego i asamblażu. Jest miejscem eksperymentu materiałowo- przestrzennego.
Uczestnicy wystawy: Julie Chorąży, Jacek Dyrzyński, Joanna Dziduch, Daniel Gerlach, Dominika Grabowska,  D.W.Karolak, Monika Kopczewska, Dominika Kossakowska, Zuzanna Litawińska, Wiesław Łuczaj / Jakub Matys, Dominik Mikołajczyk, Jolanta Mikuła, Jan Mioduszewski, Ola Modzelewska, Mateusz Pawlak, Josef Pilát, Barbara Rej, Anna Stawowczyk, Agnieszka Strojna, Monika Trzupek, Tomasz Trzupek, Stefania Yerka, Agnieszka Zabrodzka.