Joanna Gołaszewska – Malarstwo

Opublikowano 4 kwietnia 2016

Zapraszamy na wystawę:

 

Joanny Gołaszewskiej

 

Wernisaż: 6.04.2016, godz. 1800

Galeria 022

ul. Mazowiecka 11a, Warszawa

Wystawa czynna: 4.04 – 30.04.2016 r.

 

Pejzaż od lat stanowi jeden z moich ważniejszych pretekstów malarskich. Jest to motyw traktowany  bardzo często umownie i symbolicznie. Lecz i wnikliwsze studiowanie, zapisywanie szczegółów przyrody nie jest mi obce.

Natura  jawi mi  się jako wspaniała podpowiedź do twórczych poszukiwań. Jej przetwarzanie, rozbudowywanie czy doprowadzanie do syntezy- poprzedzone obserwacją, zdumieniem, nieraz zachwytem daje możliwości nieograniczone- zawsze interesujące, odkrywcze, pobudzające wyobraźnię.

Przez ostatnie kilka lat maluję obrazy inspirowane rozległym krajobrazem Warmii. Jest to dla mnie pejzaż „uniwersalny”, na poły abstrakcyjny, gotowy do „zapisu” na płótnie.

Fascynuje mnie rytm, porządek, harmonia zawarte w szerokich pasach pól, łąk przecinanych pionami drzew, samotnych alej ogromnych dębów, czy wysmukłych topól. Intrygujący jest również koloryt otaczającej przyrody. Czasem jedna, ostra żółta plama kwitnącego rzepaku potrafi zbudować obraz. Innym razem cichy zmierzch, przelewające się mgły ,wieczór pełen wilgoci przynoszą szarości, kolory zgaszone, które zapełniają płótna…

Joanna Gołaszewska

 Joanna Gołaszewska od wielu już lat jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. Związana jest z tym wydziałem od czasu studiów i dyplomu z wyróżnieniem uzyskanego w pracowni malarstwa prof. Jacka Sienickiego.

Joanna Gołaszewska pracuje spokojnie, ale i z pewną wewnętrzną determinacją, stara się działać tak, by obrazy przez Nią malowane miały odpowiedni nastrój i charakter. Rozpiętość gamy barwnej w wielu pejzażach, portretach czy martwych naturach nie jest zbyt rozległa. Podobnie jest z kompozycją. Dla Joanny liczy się właśnie pogłębienie malarskiego działania w obrazie. W moim odczuciu zbliża To Jej obrazy do muzyki. Emocja jest ściszona ( czasem chciałoby się ją bardziej uwypuklić), kolor „gra” pierwsze skrzypce, jest subtelna zaduma, poetycka wrażliwość, uroda brzmienia barw, równowaga pomiędzy pierwiastkiem intelektualnym i emocjonalnym.
Klasyczne myślenie tematem i motywem, jak w muzyce, zmusza do dyscypliny, do ograniczenia, wyciszenia do pracy w kierunku nasycenia, by starać się osiągnąć maksimum ekspresji, przy minimum środków. I tu należy zachować pełną czytelność treści dla potencjonalnego widza. Stąd tyle w Jej obrazach odczytujemy emocjonalnej, bezpośredniej subtelnej zadumy.

W pracach Joanny widać fascynację naturą, przyrodą, jej ogromem, a także inspiracje mistrzami polskiego malarstwa polskiego. Skupienie i wnikliwość w samej pracy malarskiej, wielokrotnie przywoływana intuicja w pracy malarza, mają tutaj istotną rolę. (…) Z jednej strony przy powstawaniu obrazu, opieramy się w działaniu malarskim o abstrakcyjną kompozycję, a z drugiej – czerpiemy z przeżyć życiowych ,” z trzewi”. . Joanna stara się w sposób refleksyjny zachować równowagę, nie akcentuje przeciwieństw. Buduje pewną jedność w obrazie opartym o obserwację natury i osobistą refleksję. Wtedy rodzi się pewna specyfika malarskiego zobaczenia motywu i krótkość zestawień barwnych. Liryka i obserwacja. Budowa obrazu podobna jest do rytmu i kontrastu w kompozycji muzycznej. Szczególnie jest ona  widoczna w horyzontalnych pejzażach z polami, pełnych „ lirycznej” geometrii.(…)

Joanna Gołaszewska w swojej pracy cały czas jest blisko tradycji i coraz mocniej określonego,  własnego, osobistego odkrycia rzeczywistości. Jej wewnętrzny spokój zamknięty w obrazach udziela się oglądającemu, daje przeżycie zgodne z intencją autora. Pozwala choć na pewien czas „uporządkować” naszą skołataną rzeczywistość.

Prof. Mariusz Woszczyński