Monika Trzupek

Opublikowano 23 lutego 2016

Zapraszamy:

Monika Trzupek
“Gubiąc Ostrość”

23.02.2016-04.03.2016
Wydział Malarstwa ASP
Krakowskie przedmieście 5
wernisaż 23.02.2016 godzina 1700
Pracownia Rysunku prof. Pawła Bołtryka