Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk

Opublikowano 19 lutego 2016

Zapraszamy na wystawę:

„Tabela. Co? Czym? [Polityka]”
Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk

CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk – Dolne Miasto
19.02.2016 – 10.04.2016
otwarcie: 19.02.2016, godz. 1800
wykład: 19.02.2016, godz. 1900 – Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
koordynacja: Michalina Domoń

Wystawa Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka „Tabela Co? Czym? [Polityka]” nawiązuje do zrealizowanego w 2001 r. w CSW Łaźnia projektu „Co? Czym?”.  Na wystawie znajdą się prace indywidualne oraz namalowane wspólnie przez artystów w latach 2000-2014.

Jak mówią artyści, tabela jest używana przez nich od 1998 roku, ale plastyczne kategorie i zagadnienia opracowywane były jeszcze w okresie formułowania ćwiczeń i zadań plastycznych w prowadzonej przez nich w latach 1989-2000 Szkole Sztuki.

– Tabela powstała poprzez umieszczenie na obu osiach układu współrzędnych tych samych kategorii, nazw, imion, sposobów realizacji, środków plastycznych itd. Co przedstawiamy, czym to uzyskujemy; co – czym nawzajem określamy; co za pomocą czego robimy, wykonujemy, realizujemy; co z czym jest w relacji w ramach zadania. Tabela jako rodzaj matrycy, pewnej nieskończonej struktury współrzędnych, rozciąga się w przestrzeni tworząc zaplecze dystrybucji zagadnień i środków plastycznych, wspomagając analizę, teorię i pracę praktyczną. Tabela pozwala na rozważania teoretyczne, pomaga w inicjowaniu zadań i ćwiczeń, dyskusji (Dyskusja Kuratorów), inicjowaniu obrazów. Losowanie pary kategorii (Co? – Czym?) następuje za pomocą rzutu strzałką, albo jako wybieranie pary pasujących kategorii, również możliwe jest dodawanie kategorii, niepozostawianie Tabeli w jej kształcie, robocze jej traktowanie  – tłumaczą artyści.

Stąd możliwe rozbudowanie tabeli, przeredagowanie jej na potrzeby wystawy, dodanie słowa „Polityka”, współpraca tego słowa z wieloma kategoriami umieszczonymi w tabeli, możliwe rozciągnięcie kategorii polityki na wiele zagadnień i środków używanych w pracy plastycznej: faktury, mechanizmy, narzędzia związane z polityką określają na nowo używane kategorie i tworzą nowe związki.

– Polityka towarzyszy nam jako ważny element naszej pracy od samego początku artystycznej aktywności, bywała traktowana socjotechnicznie i emblematycznie, istotny jest też termin „polityka” w kontekście funkcjonowania i zachowań artysty. Na początku lat osiemdziesiątych jej obecność jawna i wyrazista, dziś wydaje się mniej oczywista, to inna polityka, głębiej obecna i inaczej skutkująca. Polityka od początku obecna w Gdańsku zdaje się wyraźnie  kształtować wyobrażenie o Polsce, stąd zainteresowanie, zwrócenie uwagi na jej obecność, również na samo słowo, możliwą transformację słowa i transformację samej polityki, również na aspekty uprawiania polityki w pracy artysty.  – wyjaśniają autorzy prac.

Z Gdańskiem związana jest część artystycznych projektów Modzelewskiego i Sobczyka, między innymi te, które powstały podczas ich wspólnego pobytu studyjnego w tym mieście.

Jarosław Modzelewski i Marek Sobczyk są absolwentami Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 1982 założyli formację artystyczną GRUPPA, której członkowie (m.in. Ryszard Woźniak, Paweł Kowalewski, Włodzimierz Pawlak, Ryszard Grzyb) reprezentowali popularny w sztuce lat 80. nurt neokspresjonizmu. Głównym tematem działań GRUPPY, na które składały się działalność malarska, wydawnicza, koncerty i odczyty, były ironiczne nawiązania do realiów stanu wojennego.

Modzelewski i Sobczyk od 1984 r., niezależnie od indywidualnej działalności artystycznej, okazjonalnie podejmują wspólne malowanie wielkoformatowych obrazów, które powstają zawsze poza pracowniami, podczas swoistych „podróży artystycznych”.

Wystawie będzie towarzyszyć publikacja pod redakcją Agnieszki Szewczyk. Podczas otwarcia odbędzie się promocja publikacji oraz wykład wygłoszony przez artystów.