Plener w Suffczynie 1946 rok

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019